PER QUÈ TICAPISCO?

linea-seccion

PERQUÈ EL RIGOR ÉS LA NOSTRA PRIORITAT

Com podem garantir un treball excel·lent? Seguint de manera rigorosa un MÈTODE DE TREBALL que no deixa res a l’atzar.

En el cas dels serveis d’interpretació, el procés és més intuïtiu: concretem amb el client els detalls de l’esdeveniment, recopilem el màxim d’informació possible per preparar-nos de manera exhaustiva i seleccionem els intèrprets més qualificats per realitzar el servei. D’altra banda, en el cas de la traducció, el procés és més llarg i val la pena detallar-lo.

metodo-trabajo

Anàlisi: el client ens envia, normalment per correu electrònic, els documents que cal traduir. Nosaltres analitzem els textos, és a dir, valorem el volum de paraules que conté i la seva complexitat. Durant aquesta fase també utilitzem programari específic (CAT tools o eines de traducció assistida) que permet detectar el nombre de paraules repetides en un pla intertextual i el nombre de coincidències amb altres textos ja traduïts, amb la qual cosa garantim al client la màxima coherència i, a més, reflectim aquestes repeticions en el preu. Un cop valorats tots aquests factors, preparem el pressupost per al client, en el qual indiquem el cost exacte i la data de lliurament de la traducció. El pressupost se sol·licita SENSE COMPROMÍS, i fins que el client no l’aprovi no iniciem la traducció.

Gestió: una vegada que el client ha confirmat el pressupost, assignem el projecte als traductors NADIUS més qualificats, tenint en compte sobretot el tipus de text i la seva complexitat. Tot l’equip rep la informació disponible sobre el projecte (glossaris del client o temàtics, textos de referència, bases de dades terminològiques, etc.), mentre la gestora de projectes s’encarrega de coordinar la feina conjunta per lliurar sempre documents uniformes.

Traducció: és la fase de producció durant la qual els traductors professionals de Ticapisco realitzen la traducció del text, consultant amb el client possibles dubtes i tenint en compte les seves preferències terminològiques i semàntiques.

Revisió: tota traducció requereix una revisió, és a dir, un control realitzat per una altra persona que sàpiga detectar possibles distraccions o mal interpretacions del traductor. Aquest doble control serveix per garantir la màxima qualitat de la feina lliurada. El revisor és un traductor expert que es compromet a realitzar l’última lectura del text abans de lliurar-lo.

Entrega: és la fase final del procés durant la qual enviem la traducció al client.