POLÍTICA DE PRIVACITAT

Condicions d’ús i política de privacitat.

El lloc web www.ticapisco.com/www.ticapisco.es/www.ticapisco.it (d’ara endavant, simplement www.ticapisco.com o “el lloc web”) és propietat de Daniela Pellegrini, amb NIE X5763098B i domicili a la plaça del Celler, n. 7, 6º, 3ª, 08222 Terrassa (Barcelona).

El fet d’accedir al contingut d’aquesta pàgina web significa que l’usuari ha llegit i acceptat aquestes condicions d’ús i la política de privacitat. L’usuari de la web les accepta a compte i risc propis. www.ticapisco.com no es responsabilitza dels errors o omissions que hi poguessin haver en el contingut de la web o altres llocs als quals es pugui accedir a través del web. En conseqüència, www.ticapisco.com no pot ser considerat responsable de danys derivats de la utilització de la web, ni d’actuacions realitzades sobre la base de la informació que s’hi facilita, ni tampoc del mal ús que l’usuari pogués fer del contingut i el material d’aquesta web. L’usuari es compromet a fer-ne un bon ús. El lloc web conté material preparat per Daniela Pellegrini, amb finalitats únicament informatives i divulgatives. www.ticapisco.com no es fa responsable dels danys que l’usuari pugui patir arran de la utilització del contingut de la web, si no hi ha hagut, amb caràcter previ, un assessorament personal a l’usuari. El material, el contingut, les fotografies, els textos i, fins i tot, els sons, si n’hi hagués, es poden modificar, desenvolupar o actualitzar sense previ avís.

El material que conté el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal.

En cap cas, l’accés o la consulta del material preparat per www.ticapisco.com suposarà l’existència de relacions entre el titular de la web i l’usuari.

Si algun usuari vol crear un enllaç amb la nostra web, haurà de sol·licitar i obtenir autorització prèvia i per escrit dels seus titulars.

www.ticapisco.com adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus, tenint en compte que no hi ha cap mesura que garanteixi la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Les dades de caràcter personal que, si escau, es poguessin sol·licitar als usuaris són només per identificar-los i prestar-los el servei sol·licitat.

L’usuari ha d’estar informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels punts regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés per al tractament de les seves dades.

Les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti a través del formulari web corresponent o per correu electrònic s’han d’incorporar, amb l’autorització prèvia de l’usuari, en un fitxer degudament inscrit en el registre públic de l’autoritat de control competent, la responsabilitat del qual correspon a www.ticapisco.com.

www.ticapisco.com ha adoptat les mesures adequades al nivell de seguretat exigible a les dades que l’usuari li facilita, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Les persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, els quals es troben regulats en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o bé poden revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a www.ticapisco.com (info@ticapisco.com).

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest web, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.